Het jeugdcentrum richt zich tot Brusselse kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar die Nederlands spreken, leren of in het Nederlandstalig onderwijs school lopen. Het jeugdcentrum wil aan kinderen en jongeren extra fysieke en culturele ruimte geven.
Waar
J.W.Wilsonstraat 19 1000 Brussel
Contact
Mail : aximax@vgc.be Phone : 02-280.45.56