Joods Museum van België

Tentoonstelling

Dit museum is gewijd aan de joodse geschiedenis, religie en cultuur. De verzamelingen van het Joods Museum van België hebben voor het grootste gedeelte betrekking op het Jodendom vanaf de 18de eeuw. Het museum beschikt ook over een uitgebreide verzameling Joodse kunst met werk van o.a. El Lissitsky, Marc Chagall, Jacques Wiener, Pierre Alechinsky, ...

COLLECTIE
Sinds de opening van dit museum zijn de collecties serieus toegenomen. Dank zij verschillende giften, aankopen en deponeringen tijdens de laatste tien jaar heeft het Museum een fantastische collectie kunnen samenstellen van objecten, documenten en boeken met betrekking tot de traditionele joodse levenswijze. Door de diversiteit van hun vervaardiging, door hun stijl en hun herkomst verhalen deze het joodse verhaal van de Diaspora. Een deel van deze collectie behandelt het verhaal van het jodendom in België. Het oudste object dateert van de zestiende eeuw. Het Museum herbergt tevens een collectie kunstwerken van joodse kunstenaars. Werken van onder andere Jacques Wiener, Charles Samuel, Kurt Peiser, Ferdinand Schirren, Félix Nussbaum en Stéphane Mandelbaum kan men hier bezichtigen.

PERMANENTE TENTOONSTELLING
Het jodendom heeft sinds mensenheugenis geijverd voor studie, voor het samenbrengen en uitwisselen van kennis. Sinds de oudheid er werd door mannen en vrouwen uit zeer uiteenlopende kringen een brede waaier aan ontmoetings- en contactplaatsen gecreëerd.
In Brussel is één van deze plaatsen voor gebed, studie en ontmoetingen de Beth Israël sjoel (kleine synagoge). De sjoel werd opgericht in 1946, toen het joodse gemeenschapsleven zich weer ging organiseren. Ze was gevestigd in Sint-Jans-Molenbeek.
Het was een bescheiden en intiem gebedshuis waar men elkaar ontmoette en samen bad. Bovendien had het een grote emotionele en symbolische betekenis. Toen het in 2004 werd gesloten, werden het meubilair en alle eredienstvoorwerpen aan het Joods Museum van België toevertrouwd.
De Beth Israël sjoel is vandaag weer in oorspronkelijke staat heropgebouwd. Hij vormt het middelpunt van een tentoonstelling als een kleurrijk traject vol ontdekkingen en verrassingen.
Dit traject loopt langs de geschiedenis van de Joden in Molenbeek en vertelt onder meer het levensverhaal van enkele leden van de sjoel, beginnend bij hun plaats van geboorte in Oost-Europa en eindigend bij hun vestiging in Brussel.
Er wordt uitleg gegeven bij de eredienst en de daarbij gebruikte rituele voorwerpen, de zeer rijke joodse symboliek en de voornaamste overgangsrituelen: geboorte, besnijdenis, bar mitsvah, huwelijk en overlijden.

Praktische informatie

Waar
Joods Museum van België Minimenstraat 21 1000 Brussel
Wanneer
  • Dinsdag - vrijdag van10:00tot17:00
  • Zaterdag - zondag van10:00tot18:00
Contact
info@mjb-jmb.be
Phone: +32 (0)2 512 19 63