Multimove 3-4 jaar

Sportactiviteit
Tijdens de multimove lessen worden aan kleuters allerlei sportieve basisbewegingen aangeleerd. Dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, zwaaien. Multimove prikkelt en bevordert met het nodige spelplezier een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van gezond en levenslang sporten en bewegen. Multimove is voor kleuters van 3-4 jaar. De begeleiding is in het NL, maar voor anderstaligen, laat dit juist een troef zijn om het Nederlands van uw kleuter te oefenen, indien hij /zij al een basiskennis heeft? --- Au cours des sessions Multimove, on apprend aux bambins toutes sortes de mouvements sportifs de base. Dribbler, glisser, lever et porter, escalader, pivoter, frapper, sauter et se réceptionner, pédaler, tirer et pousser, attraper et lancer, marcher et courir, agiter. Multimove stimule et encourage dans une ambiance ludique le développement moteur de l'enfant et ce sera peut être le point de départ d'une saine vie sportive....? Multimove est réservé aux bambins de 3-4 ans. L'animation a lieu en néerlandais, mais pour ceux qui parlent une autre langue, c'est un atout qui permet à votre bambin de s'exercer en néerlandais si il/elle à déjà une connaissance de base.

Praktische informatie

één-taalicoon Deze activiteit is ook interessant als je geen of niet zo veel Nederlands spreekt.
Waar
Het Huys Egide Van Ophemstraat 46 1180 Ukkel
Wanneer
21/09 om 10:00 28/09 om 10:00 05/10 om 10:00 12/10 om 10:00 19/10 om 10:00 26/10 om 10:00 02/11 om 10:00 09/11 om 10:00 16/11 om 10:00 23/11 om 10:00 30/11 om 10:00 07/12 om 10:00 14/12 om 10:00
Leeftijd
3
Prijs

€ 40,0

Normaal
Organisatie
Contact
Sleutelwoorden