Musée Magritte Museum

Tentoonstelling

Het museum met 's werelds rijkste collectie gewijd aan de Belgische surrealist René Magritte. Het Magritte Museum wordt wereldwijd hèt referentiecentrum als het om Magritte gaat en biedt tevens plaats aan een onderzoekscentrum dat de archieven over het leven en werk van de kunstenaar toegankelijk maakt.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten de grootste verzameling werken van René Magritte ter wereld. Alle periodes uit de loopbaan van de kunstenaar zijn erin vertegenwoordigd, en ook alle expressievormen waarvan hij gebruik heeft gemaakt olieverfschilderijen, tekeningen, gouaches, affiches, reclamewerk, brieven, fotos, sculpturen, films en andere documenten.

Het museum presenteert het oeuvre van Magritte in een chronologisch en thematisch overzicht dat begint op de bovenste verdieping met de constructivistische periode van de kunstenaar en zijn contacten met de groep '7 Arts', gevolgd door zijn ontdekking van de Chirico en de eerste surrealistische werken.
De volgende verdieping bestrijkt de periode na de terugkeer van Magritte naar Brussel. De economische crisis van de jaren '30 verplicht hem zich bezig te houden met wat hij zelf 'idiote bezigheden' noemt.
Het laatste deel van het museum heet Het betoverde domein en is gewijd aan de zoektocht van Magritte naar de herhaling en aan de grote werken die zijn beeldtaal zo treffend illustreren, meer bepaald Het rijk der lichten en Het domein van Arnheim.

Praktische informatie

Waar
Musée Magritte Museum Koningspl. 1 1000 Brussel
Wanneer
  • Dinsdag - zondag van0:00tot0:00
Reservatie
02-508.33.33
Contact
info@musee-magritte-museum.be
Phone: +32 2 5083211