Gratis deelname aan de filmclub

15 punten
De filmclub van het BOp, wordt ook geleid door Leo Jo Estercam. Deze reeks is een vervolg op de vierdelige lessenreeks van het voorjaar. Het opzet is films te leren maken met de mobiele telefoon, film- of fototoestel. Daarbij gaat de aandacht naar compositie, belichting, duurtijd van de clips. Dit alles in het kader van een scenario, zodat het eindproduct toegankelijk wordt voor iedereen. Heb je ook interesse in de filmclub, geef dan je contactgegevens door aan het onthaal. Bij voldoende belangstelling wordt er in het voorjaar 2020 een nieuwe reeks georganiseerd.

Voorwaarden

Telkens op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur in het BOp.
Geldig until 27/03/2020