Concert
1 juli 2022 tot 31 augustus 2022
Zavelkerk + Koninklijk Conservatorium

Concert
1 juli 2022 tot 26 augustus 2022
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

Lezing
12 september 2022
Hendrik Consciencegebouw